dissabte, 18 de novembre de 2017

QUARANTA-QUATRE - L'EP i JO. Que fas Vicent ?, que no se't veu ni un pèl.

És la pregunta que últimament em fan amics i seguidors davant l'ostensible realitat de l'absència d'articles, fotografies i vídeos que porten el meu segell.

És veritat que alguns pensaran, "la musa", o les muses l'han abandonat. La seua activitat frenètica, es va desinflar com un globus, i anat perdent aire cada dia.

Era de preveure, no es de lletres.

Des del 4 de Juliol de 2010, i amb l'article sota el títol "Us queda el meu record", vaig començar l'atrevida obligació de redactar un article setmanal sobre qualsevol tema o opinió. Des d'aquella data he publicat més de 220 articles dels quals, en bona part, el tema abordat està relacionat amb la malaltia de Parkinson.

He intentat transmetre que els afectats tenim la sensació que no es dediquen prou recursos, malgrat ser la segona afecció neurològica, per darrere de l'Alzheimer.

El diagnòstic de nous casos, va en augment, sense respectar edat ni condició.


Bogota des del pis 4|del Institut Roosevelt
Fins avui, només a base d'una combinació de fàrmacs o una operació quirúrgica, pot, millorar-se la qualitat de vida del malalt.

Com en altres ocasions he dit, la meva curiositat en conèixer i saber com s'enfronta cada un, em serveix per prendre exemple d'allò que els fa bé.

En els 100 últims dies he tingut l'oportunitat de conèixer, de conviure, de participar en la vida diària d'un malalt. He estat una mena de cuidador atípic, ja que jugava amb l'avantatge que jo també sóc un afectat i hi ha una especial relació. Per això algunes reaccions són apreciades des d'aquesta òptica.

Fent cames
L'Estimulació Cerebral Profunda, és una de les opcions que s'apliquen a pacients prèviament avaluats i només si són candidats òptims.

Fa uns dies, el 8 de novembre, es va produir la tan esperada intervenció.

Tot i que no tenia signat cap contracte, vaig considerar acabada la meua missió. L'experiència viscuda és per a mi una experiència de vida. La recuperació ha quedat en mans expertes i en la voluntat i criteri de la pacient.


Esperant a l'ama
Una alenada d'aire oxigenat només es pot trobar en els Andes. I des d'allà, al Departament de Huila, a la població de l'Argentina, a 1.560 m.s.n.m.l., estic prenent aquest aire que sera tan necessari per sotmetrem a un programa de teràpies que requerirà de la meva constància i dedicació.

A Cali, la segona ciutat del país, la Fundació Parkinson de Colòmbia porta més de 12 anys millorant la qualitat de vida de pacients de Parkinson de tot el món. Amb ells vaig a dur a terme el seu programa de recondicionament integral. Serà una bona ocasió per participar de les bondats d'aquest programa que consta de: fisioteràpia, fonoaudiología, teràpia ocupacional, rehabilitació cognitiva, tallers d'activitats de la vida diària, suport emocional. Tambe per als familiars i cuidadors..

Així quedem, doncs, ... ..


-------------------------------------------------------------

CUARENTA Y CUATRO -  La EP y YO. Que haces Vicent?, que no se te ve ni un pelo.


 Es la pregunta que últimamente me hacen amigos y seguidores ante la ostensible realidad de la ausencia de artículos, fotografías y vídeos que lleven mi sello.

Es verdad, que algunos pensaran, "la musa”, o las musas le han abandonado. Su actividad frenética, se deshincho como un globo, y fue perdiendo aire cada día.

Era de prever, no es de letras.

Desde el 4 de Julio de 2010, y con el articulo bajo el título "Os queda mi recuerdo", empecé la atrevida obligación de redactar un artículo semanal sobre cualquier tema u opinión. Desde aquella fecha he publicado más de 220 artículos de los cuales, en buena parte, el tema abordado está relacionado con la enfermedad de Parkinson.  


He intentado transmitir que los afectados tenemos la sensación  que no se dedican suficientes recursos, pese a ser la segunda afección neurológica,  por detrás del Alzheimer.

El diagnostico de nuevos casos, va en aumento, sin respetar edad ni condición.

Hasta hoy, solo a base de una combinación de fármacos o una operación quirúrgica, puede, mejorarse la calidad de vida del enfermo. 

Como en otras ocasiones he dicho, mi curiosidad en conocer y saber cómo se enfrenta cada uno, me sirve para tomar ejemplo de aquello que les hace bien.

En los 100 últimos días he tenido la oportunidad de conocer, de convivir, de participar en la vida diaria de un enfermo. He sido una especie de cuidador atípico, ya que jugaba  con la ventaja de que yo también soy un afectado y la existencia de una especial relación. Por eso algunas reacciones son apreciadas desde esa óptica.

La Estimulación Cerebral Profunda, es una de las opciones que se aplican a pacientes previamente evaluados y solo si son  candidatos óptimos.

Hace unos días, el 8 de noviembre, se produjo la tan esperada intervención.  

Aunque no tenía firmado contrato alguno, considere terminada mi misión. La experiencia vivida es para mí una experiencia de vida. Su recuperación ha quedado en manos expertas y en la voluntad y criterio de la paciente.

Aire


En Cali, la segunda ciudad del país, la Fundación Parkinson de Colombia lleva más 

de 12 años mejorando la calidad de vida de pacientes de Parkinson de todo el mundo.  Con ellos voy a realizar ese programa de reacondicionamiento integral. Sera una buena ocasión para participar a mis amigos Parkinson de las bondades de este  programa que comprendre: fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, rehabilitación cognitiva, talleres de actividades de la vida diaria, apoyo emocional …. y también incluye a familiares y cuidadores ....

Así quedamos, pues, …..dilluns, 9 d’octubre de 2017

SENY

He guardat silenci fins ara, i ho seguiré guardant. No vull opinar, però tan sols el publicar aquest article ja és una presa de posició.

Vull expressar la meua fartera.

Fart dels draps vermells i grocs, de les quatribarrades, de les estelades i les blaveres.

Estic fart de la independència, de l'1 - 0 (del qual creia era el resultat d'un partit), del “no passaran”, del "Sóc espanyol, espanyol, espanyol", del Parlament, de Rajoy, de Puigdemón, de la Sardana i del pasdoble torero. Dels Mossos d'Esquadra, de la Plaça de Catalunya, de la Porta del Sol, de Caixa Bank, del Banc Sabadell (especialment per raons personals), de "lo Rat Penat", del "Tio Pep i la estoreta velleta", dels descerebrats d'una banda i laltra. Del Barca i del Reial Madrid. De la Moncloa i de la Plaça Sant Jaume. De la Moreneta, de l'Almudena, la del Pilar i la del Rosari. Del Cola-Cao, de l'escalivada i dels calls a la madrilenya. De la Cibeles, el Neptú i el dit de Colon. Del pont aeri i l'AVE.

Fart de polítics despelucats, de polítics satisfets de les seues panxes grasses i de les seues bravates: Dels encorbatats del carrer Gènova i dels banquers usurers, alimentats amb els diners dels futurs pensionistes. Dels vells socialistes i dels nous tan ambigus. Dels que diuen que podem i que no poden mantenir-se d'acord entre ells. Dels de color taronja que no se sap si són carn o peix. De Marina Salut i del tren de Dénia a Gandia. De la variant de Benissa i de l'AP-7.

Dels que critiquen al jugador de futbol, ​​l'equip, l'entrenador, el president, a l'àrbitre, i al venedor de bufandes, asseguts al sofà de casa, bevent cervesa ia cada estona pixant-la, ràpid, sense acabar del tot, i sense rentar-se les mans pixarades per la pressa i per l'arropiment de la cua a causa del resultat i segueixen, com si res, ficant mà a la bossa de ganxets.

Això, fart de nacionalismes, de patriotismes, i de la burrera que tapa els defectes i la nul·la altura de mires. Del fet que no s'atenga per falta de recursos, dels quals sempre té la culpa un altre que no és aquí.

Dels que a força d'eslògans, fan creure que fan creure. Dels de les idees puerils i dels de les idees que fan aigües.

Estic fart que ens queixem de tot i no fem res.

Fart dels que divideixen i no uneixen.

Estic fart, tan fart, que no vullc menjar-ne mes.

-----------------------------------------

SENY


He guardado silencio hasta ahora, y lo seguiré guardando. No quiero opinar, pero sólo el publicar este artículo ya es una toma de posición.

Quiero expresar mi hartazgo.

Harto de los trapos rojos y gualdos, de las cuatribarrada, de las estrelladas y la blaveras.
Estoy harto de la independencia, del 1-0 (del que creía era el resultado de un partido), del "no pasarán", del "Soy español, español, español", del Parlamento, de Rajoy, de Puigdemón, de la Sardana y del pasodoble torero. De los Mossos dEsquadra, de la Plaza de Cataluña, de la Puerta del Sol, de Caixa Bank, del Banco Sabadell (especialmente por razones personales), de "el Rat Penat", del "Tio Pep y la estoreta", los descerebrados de una parte y la otra. Del Barca y del Real Madrid. De la Moncloa y de la Plaza Sant Jaume. De la Moreneta, de la aLMUDENA, la del Pilar y la del Rosario. Del Cola-Cao, de la escalivada y los callos a la madrileña. De la Cibeles, el Neptuno y el dedo de Colon. Del puente aéreo y el AVE.

Harto de políticos despelucados, de políticos satisfechos de sus panzas gordas y de sus bravatas: De los encorbatados de la calle Génova y de los banqueros usureros, alimentados con el dinero de los futuros pensionistas. De los viejos socialistas y los nuevos tan ambiguos. De los que dicen que podemos y que no pueden mantenerse de acuerdo entre ellos. De los de color naranja que no se sabe si son carne o pescado. De Marina Salud y del tren de Denia a Gandia. De la variante de Benissa y de la AP-7.

De los que critican al jugador de fútbol, ​​al equipo, al entrenador, al presidente, al árbitro, y al vendedor de bufandas, sentados en el sofá de casa, bebiendo cerveza y a cada rato meandola, rápido, sin acabar del todo, y sin lavarse las manos meadas por la prisa y por lo encogida que tienen la cola debido al resultado y siguen, como si nada, metiendo mano a la bolsa de ganchitos.

Esto harto de nacionalismos, de patriotismos, y de los borricos que tapan sus defectos y su nula altura de miras. De que no se atienda por falta de recursos, de los que tiene la culpa otro que no está aquí.

De los que a base de eslóganes, hacen creer que hacen creer. De los de las ideas pueriles y los de las ideas que hacen aguas.

Harto de los que dividen y no unen.

Estoy harto de que nos quejemos de todo y no hacemos nada.

Estoy harto, tan harto, que no quiero comer más.

dissabte, 30 de setembre de 2017

Vent de Llevant

BOGOTA
Les alumnes de psicologia de la Pontifícia Universitat Javeriana de Bogotà, Maria Paula, Diana, Valeria, Andrea Liceth, es preparen per exercir una professió, que com poques, és per a mi una de les més difícils. El tracte amb persones de diferent extracció, que sens dubte, ha influït en la formació del seu caràcter, de la seua manera d'afrontar la vida i les seues vicissituds, fa que pense jo, que encertar en cada cas requereix d'una bona preparació.

Com en altres ocasions, tenen ben preparat el tema. El grup de la FUNECP (Fundació Nacional Esperança contra el Parkinson), és un assidu col·laborador del grup que dirigeix ​​el psicòleg clínic, Oscar M. Montaño.

El motiu del dia era:

Aire: Brisa - Tempesta
Tranquil·litat VS Agitació

Mentre fèiem diverses activitats, al voltant d'aquesta dicotomia de l'estat personal, s'afirmava en els comentaris de que la tempesta ens espanta, ens preocupa o ens descompon

Xabia  Alacant (España)
En l'exposició de motius, dic que no estic d'acord. La tempesta, amb abundant aigua i aparell elèctric és per a mi una benedicció. Cap catàstrofe. En el meu cas, la brisa la de la mar és un gaudi espiritual. Des de qualsevol punt de la nostra costa, i mirant al mar, amb la brisa humida de la Mediterrània acariciant el meu rostre, és l'èxtasi més complet que se m'ha donat a gaudir.

La tempesta, l'estrèpit ... com si el cel es fora a desplomar sobre el nostre cap, és per a mi com una benedicció. Neteja la atmosfera i la oxigena. El meu reg sanguini, com imitant l'explosió de la Natura, flueix més ràpid i produeix una sensació com la de levitar.

A hores d'ara de la meva vida, mirant al mar, i amb la brisa del vent de Llevant penetrant pels porus oberts de la barba, m'adone que vaig perdre molt de temps aprenent a viure. Avui crec, que no vaig llegir ni comprendre les lliçons que cada dia s'anava presentant. Van passar minuts, hores i dies. Van passar situacions amb escassa importància i vaig perdre el cul derrere d'elles, i van passar altres, que encara que no fossin espectaculars, eren veritables experiències de vida.

FUNECP (Fundació Nacional Esperança contra el Parkinson)

Avui veig, amb que força de voluntat, amb que llanço, amb quin interès, hi ha persones que se sobreposen a situacions difícils.

El conèixer i experimentar des de la primera fila, les penes, els sacrificis, els desitjos i projectes truncats d'altres persones, m'han fet veure que hi ha la brisa benèfica i la tempesta esfereïdora. Que sóc un privilegiat, ja que la meua experiència de vida encara que la pugua qualificar d'intensa, no arriba a ser ni un projecte comparable a les veritables tragèdies, que portades amb enteresa, una saviesa innata i aprofitant el vent de Llevant són el meu exemple a seguir.

-------------------------------------------------

Viento de Levante

Bogota (Colombia)
Las alumnas de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, María Paula, Diana, Valeria, Andrea  Liceth, se preparan para ejercer una profesión, que como pocas, es para mí una de las más difíciles. El trato con personas de distinta extracción, que sin duda, ha influido en la formación  de su carácter, de su manera de afrontar la vida y sus vicisitudes, hace que piense, que acertar en cada caso requiere de una buena preparación.

Como en otras ocasiones, tienen bien preparado el tema  El grupo de la FUNECP (Fundación Nacional Esperanza contra el Parkinson), es un asiduo colaborador del grupo que dirige  el psicólogo clínico, Oscar M. Montaño

El motivo del día era:

Aire: Brisa – Tormenta
Tranquilidad VS Agitación

Mientras hacíamos diversas actividades, alrededor de esa dicotomía del estado personal, se afirmaba en los comentarios de que la tormenta nos asusta, nos   preocupa o nos descompone.

En la exposición de motivos, digo que no estoy de acuerdo. La tormenta, con abundante agua y aparato eléctrico es para mí una bendición. Ninguna catástrofe. En mi caso, la brisa la del mar es un goce espiritual. Desde cualquier punto de nuestra costa, y mirando al mar, con la brisa húmeda del Mediterráneo acariciando mi rostro, es el éxtasis más completo que se me ha dado a gozar.

Xabia  - Alicante (España)

La tormenta, el estruendo… como si el cielo se fuera a desplomar sobre nuestra cabeza, es para mí como una bendición. Limpia la atmósfera y la oxigena. Mi riego sanguíneo, como imitando la explosión de la Naturaleza, fluye más rápido y produce una sensación como la de levitar.

A estas alturas de mi vida, mirando al mar, y con la brisa del viento de Levante penetrando por  los poros abiertos de mi barba,  me doy cuenta que perdí mucho tiempo aprendiendo a vivir. Hoy creo, que no leí ni comprendí las lecciones que cada día se iba presentando. Pasaron minutos, horas y días. Pasaron situaciones con escasa importancia y perdí el culo tras de ellas, y pasaron otras, que  aunque no fueran espectaculares, eran verdaderas experiencias de vida.

Hoy veo, con que fuerza de voluntad, con que arrojo,  con qué interés, hay personas que se sobreponen a situaciones difíciles.

    FUNECP
(Fundación Nacional Esperanza contra el Parkinson),
El conocer y experimentar desde la primera fila, las penas, las alegrías, los sacrificios, los deseos y proyectos  truncados de otras personas, me han hecho ver que existe la brisa benéfica y la tormenta aterradora. He visto que soy un privilegiado, pues mi experiencia de vida aunque la pueda calificar de intensa, no llega a ser ni un proyecto comparándola con las verdaderas tragedias, que llevadas con entereza, y con una sabiduría innata parece que  aprovechando el viento de Levante son mi ejemplo a seguir.dilluns, 24 de juliol de 2017

Dos Incultes.

Quants canvis !

Amic, això només ho pot afirmar qui els ha viscut.

Qui parla, afirma, lloa .... d'oidas, és poc de fiar.  

El seu criteri depèn que les escoltades, i si per un aire rebut, els portaveus s´acatarern, va tot en orris, quedant en paraules buides si no, al fes-me riure de la rotllana.

 Rotundament sera, si ho veus. 

Pres amb pinces, si ho sents. 

Si no ho veig, l'hi diré. 

Durant un temps, fa molt, o fa poc, segons, la incultura s'ensenyoreixá del poble. La vergonya aliena, aviat, molt aviat va ser un ull de poll.

Oïd i vist el que per les seves boques i a regle seguit per les seues accions s'anava practicant, no hi havia mes que concloure, que els dos principals eren rucs de orelles baixes

El jove Emperador amb dos afalacs, això al principi, es portava de carrer a la concurrència. Però la concurrència, que de vegades sembla mes burra, però altres ja no tant, es va adonar que, la cua la movia quan no havien mosques. I encara avui segueix amb les gracietes de la senyoreta Pepis.

L'acabalat pistoler, ni tenia ni té. Alla on era, les seues poses, paraules i raonaments eren cuarteleros. De xusquero. De xusquero que apaga la seua amargor, la seua incompetència, descarregant el seu fracàs sobre aquells que més brillen. I no es comprèn, perquè, acabalat com és, qui se la bufa..L'acabalat, no se sap si encara armat, comença a arrossegar els peus.

Serà una pena veure que no ha canviat res. La incutura no és només no ser culte. Pot ser un culte d'orelles caigudes. 

I als de orelles baixes cal donar-li menjar a part.

Prenguen nota.

Ara, fan com aquell, pegem patadetes.
-----------------------------------------

Dos incultos.
Cuantos cambios!.

Amigo, eso solo lo puede afirmar quien los ha vivido.

Quien habla, afirma, alaba .... de oidas, es poco de fiar.  Su criterio depende de que las oidas, y si por un mal aire recibido, los voceros se acatarran, y se va todo al traste, queda todo en palabras huecas  y  en el hazme reir del corro..

Rotundamente sera, si lo ves.

Prendido con pinzas, si lo oyes.

Si no lo veo, no lo afirmare.

Durante un tiempo, hace mucho, o hace poco, segun, la incultura se adueño del pueblo. La verguenza ajena, pronto, muy pronto fue un callo.

Oido y visto lo que por sus bocas y a reglon seguido por sus acciones se iba practicando, no habia mas que concluir, que los dos principales eran burros de orejas gachas.

El joven Emperador con dos zalamerias, eso al principio, se llevaba de calle a la concurrencia. Pero la concurrencia, que a veces parece mas burra, pero otras ya no tanto, se dio cuenta que, el rabo lo movia cuando no habian moscas. Y sigue, aum hoy, con las gracietas de la señorita Pepis.

El acaudalado pistolero, ni tenia ni tiene.
Alla donde estaba, sus poses, palabras y razonamientos eran cuarteleros. De chusquero. De chusquero que apaga su amargura, su incompetencia, descargando su fracaso sobre aquellos que mas brillan. Y no se comprende, porque, acaudalado como es, quien se la sopla.

El acaudalado, no se sabe si aun armado, empieza a versele arrastrar los pies.

Sera una pena ver que no ha cambiado nada, La incutura no es solo no ser culto.  Puede ser un culto de orejas gachas.

Y a los de orejas gachas hay que darles comer aparte.

Tomen nota.

Y ahora hacemos como hacian, pataleamos.

divendres, 30 de juny de 2017

Espantat. 150 dies després.

Si la política vella i l'autobombo eren els pecats a redimir. Si la transparència, la veritat i el diàleg eren les banderes. Si escoltar al poble, donar-li la paraula, era la fi, no sembla que s'estiga aconseguint. Almenys no ho percebeix.

Abans de res, veig que el model participatiu, l'interès públic per participar, s'ha refredat. Vegem el Fòrums Reiniciem. Fins i tot, vegem que amb el trasllat dels plens a les Cases de la Puríssima, el col·lapse s'ha produït al pati de regidors, en contrast amb el ampli que queda el pati de butaques.

Haurem de reconèixer que no ha enganxat aquest model, siga que no s'encerta en el plantejament, o va ser una resposta a l'afartament de la situació . Els Fòrums són reunions famíliars  i els Plens, per molt ànim, canvi de ubicació, despeses pel condicionament del lloc,  escassament van els representants dels mitjans de comunicació i algun familiar.

No em tlldeu ara d'aigua festes. O tíldeume del que vulgueu. així és i als fets i imatges em remet.
-------------

També, el vell vici. Encara que ens lliurem dels assessors per designació directa, tenim la sort de tenir-los en nòmina. No per això són millors que els feliçment jubilats. Els assessors actuals, son de la família, i ara i en temps passat tenen i tenien la mateixa capacitat. Ell vici de saltar-se el escalafo, donar crèdit a qui desconeix tots els angles de la siuacio. Després, quan intenten resoldre la situació, la desconfiança s'ha instal·lat.
------------

Observe, que el tripartit, pareix que per això de, a veure qui s'emporta el gat a l'aigua en les pròximes, pugnen entre ells i amb l'oposició. Les regidories són, com al principi dels temps, regnes de taifes.

Si és obligació del l'organització municipal realitzar tot el que sigui necessari per a gestionar els serveis que la llei li encomana, sense discriminacions o favors. I la llei també estableix el secret professional, la defensa de la privacitat i l'obligació del treballador públic de posar en coneixement de la justícia, la injustícia. Si és així, no entenc perquè s'ha de pregonar allò que és obligació, tret que tornem a l'autobombo. I l'autobombo és inseguretat.
-----------

Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Percebeix una tendència a magnificar una cosa que a nivell del poble és gairebé normal. Que amb un rebló, estaria bé, però es rebla i rebla, com esperant que algú fique la pota. Em sembla una suprema tonteria la proposta de pintar els bancs de la plaça de l'Església Vella, i pel motiu que es fa. Primer perquè es trenca la norma del casc antic, i per una altra, es pot ser més original i no copiar ...... ?.

Podrien els andalusos demanar la instal·lació de la bandera a l'Estàtua de la Llibertat i pintar la peanya de la senyora dolors Piera de blanc i verd. Els catòlics la instal·lació a la part alta de l'antena de l'edifici consistorial l'Ull de la providència, o Ull que tot ho veu. I els que opinen que la Roca 17 no existeix, demanar la instal·lació d'un aquari a la Lonja.

No em tildeu ara de tenir prejudici sexual. O tíldeume del que vulgeu. El que vull expressar és que cal valorar i equilibrar les campanyes, lloables totes, i no caure en la pesadesa (conseguint  l´efecte contrari) u obviant altres tan lloables com la que més.
--------------

I en fi, he notat una tendència a fabricar eslògans. Frases de curt recorregut, que al cap no es materialitzen en beneficis per al conjunt de la comunitat.

No em tildeu de carca, O tíldeume del que vulgueu.  El que vull expressar és que, per exemple "sabem on són les nostres arrels", m'ho expliquen. De cepelló ens van portar a gairebé tots. Desarróllenme la idea. Amb frases buides, sense acció, o una idea del fi que es persegueix, a mi i a la majoria els sona a jeroglífic.
----------------

En nomenar la Llotja, recorde que he vist dues coses en el capítol d'inversions de pressupost. I em va sorgir:
-  Han valorat que la despesa de 100.000 euros per a l'ascensió a la sala de la Llotja és proporcionat al que en aquella sala es va a oferir ?.
- Renovació de la cartelleria i la senyalítica 25.000 euros. Tres canvis de cartelleria he viscut. El primer placa metàl·lica, després rajoles, després, no fa gaire, canvi de cartells. Passa, que no es fa amb un criteri de durabilitat  i possibilitat d'actualizacio, al temps que mai s'acaba la senyalització o la numeració de policia.
-----------------

¿Quan van decidir formar el tripartit, no se'ls escaparia que la frontissa obria cap a fora i cap a dins ?.

-----------------
MANIFEST QUE VAIG SIGNAR

Manifest: Reiniciem el poble

  ...................................

Espantado. 150 días después.

 

Si la vieja política y el autobombo eran los pecados a redimir. Si la transparencia, la verdad y el diálogo eran las banderas. Si escuchar al pueblo, darle la palabra, era el fin. No parece que se esté consiguiendo. Al menos no lo percibo.
En primer lugar, veo que el modelo participativo, el interés público para participar, se ha enfriado. Miremos los Foros de Reiniciem. Incluso, observemos que, con el traslado de los plenos a las Casas de la Puríssima, el colapso se produjo en el patio de concejales, en contraste con el amplio espacio que queda ahora el patio de butacas.

Tendremos que reconocer que no ha llegado al ciudadano este modelo de política, sea porque no se acierta en el planteamiento, o tal vez porque fue una respuesta al hartazgo de la situación política anterior. Los Foros son reuniones familiares y los Plenos, por mucho ánimo, cambio de ubicación, gastos para el acondicionamiento del lugar, escasamente van los representantes de los medios de comunicación y algún familiar.

No me tildéis ahora de aguafiestas. O tildadme de lo que os apetezca. Así son los hechos y a las imágenes me remito.

También, el viejo vicio. Aunque nos libramos de los asesores por designación directa, tenemos la suerte de tenerlos en nómina. No por ello son mejores que los felizmente jubilados. Los asesores actuales, son de la familia, y ahora y en tiempos pasados tienen y tenían la misma capacidad: El vicio de saltarse el escalafón y dar crédito a quien desconoce todos los ángulos de la situación. Después, cuando intentan resolver la situación, la desconfianza se ha instalado.

Observo, que el tripartito, parece que por eso de ver quien se lleva el gato al agua en las próximas elecciones municipales, pugnan entre ellos y con la oposición. Las concejalías son, como al principio de los tiempos, reinos de taifas.

 Si es obligación de la organización municipal realizar todo lo que sea necesario para gestionar los servicios que la ley le encomienda, sin discriminaciones o favores. Y la ley también establece el secreto profesional, la defensa de la privacidad y la obligación del trabajador público de poner en conocimiento de la justicia, la injusticia. Si es así, no entiendo porque hay que pregonar lo que es obligación, salvo que volvamos al autobombo. Y el autobombo es inseguridad.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Percibo una tendencia a magnificar algo que a nivel del pueblo es casi normal. Que, con un remache, estaría bien, pero se remacha y remacha, como esperando que alguien meta la pata. Me parece una suprema tontería la propuesta de pintar los bancos de la Plaça de l’Església Vella, y por el motivo que se hace. Primero porque se rompe la norma del casco antiguo, y por otra, se puede ser más original y no copiar…

Podrían los andaluces pedir la instalación de la bandera en la “Estatua de la Libertad” y pintar la peana de la señora Dolores Piera de blanco y verde. Los católicos la instalación en la parte alta de la antena del edificio consistorial el Ojo de la providencia u Ojo que todo lo ve. Y los que opinan que la Roca 17 no existe, pedir la instalación de un acuario en la Lonja.

No me tildéis ahora de tener prejuicio sexual. O tildadme de lo que queráis. Lo que quiero expresar es que hay que valorar y equilibrar las campañas, loables todas, y no caer en la pesadez (consiguiendo el efecto contrario) u obviando otras tan loables como las que más.

Y, en fin, he notado una tendencia a fabricar eslóganes. Frases de corto recorrido, que al fin no se materializan en beneficios para el conjunto de la comunidad.

No me tildéis de carca, O tildadme de lo que queráis. Lo que quiero cuestionar es que, por ejemplo, uno de los eslóganes utilizados "sabemos dónde están nuestras raíces", me lo expliquen. De cepellón nos trasplantaron a casi todos. Desarróllenme la idea. Con frases vacías, sin acción, o una idea del fin que se persigue, a mí y la mayoría nos suena a jeroglífico.

Al nombrar la Lonja, recuerdo que he visto dos cosas en el capítulo de inversiones de presupuesto. Y me surgieron varias cuestiones:

- ¿Han valorado que el gasto de 100.000 euros para la ascensión en la sala de la Lonja es proporcionado a lo que en aquella sala se va a ofrecer?

- Renovación de la cartelería y la señales 25.000 euros. Tres cambios de cartelería he vivido. El primero, placas metálicas, después baldosas, luego, no hace mucho, cambio de carteles. Pasa, que no se hace con un criterio de durabilidad y posibilidad de actualización, al tiempo que nunca se acaba la señalización o la numeración de policía.

¿Cuándo decidieron formar el tripartito, no se les escaparía que las bisagras se abren hacia fuera y hacia dentro.

divendres, 9 de juny de 2017

Fills de Frare (hijos de fraile).

Costereta del Convent
En el moment que estic entrant a casa meua sonen dos tocs de campana. És la campana que porta per nom La Immaculada Concepció, la major de les instal·lades al campanar del Convent Franciscà de Benissa. La que va apadrinar la meua mare el 1992. Està anunciat que són dos quarts de dotze.

Dimecres vam menjar amb la meua mare, el meu amic Gustavo Parra i jo. El meu convidat, pregunta tot, vol conèixer els costums dels habitants de la terra que està visitant. La major part del temps, és el Convent Franciscà, a una distància de 50 metres de casa meua, el que acapara la conversa.


L'any 2011 es van complir 400 anys de l'arribada dels Franciscans a Benissa. En 1613 van fundar el Convent de la Immaculada Concepció. Aquest mateix edifici que hem admirat abans d'entrar a casa. En observat detingudament, hem comprovar que té un marcat caràcter defensiu i amb certes reminiscències renaixentistes. L'existència de matacans sobre els punts febles de l'edifici, les portes, sumaven un altre refugi més, al costat de la muralla que envoltava la població de Benissa, davant els atacs pirates.


La meua mare després del dinar va narrar al meu amic Gustavo, que el seu avi va ser durant una època, administrador dels religiosos, ja que els frares no podien tocar diners, a causa del vot de pobresa. També que el Convent es comunicava amb l'edifici construït amb posterioritat al carrer Escoto, mitjançant un túnel.


Avui l'antic Seminari és propietat de l'Ajuntament. En aquest seminari, durant anys, es van formar i van preparar milers de joves, els quals, amb el temps aclarien les seves idees i sortien cap a la vida seglar o prosseguien els estudis, finalitzant en l'ordenació sacerdotal.


Cúpula i derrere el seminari.
 Es queixava la mare de l'escassetat de frares i que els pocs que quedaven estaven molt xacrosos. Pessimista, deia que:

- Qualsevol dia tanquen i ens anem a quedar sense Franciscans.

Jo, antic seminarista, mentre escoltava a la meua mare, recordava la multitud que abarrotava l'església conventual en commemoracions com el Corpus del Convent o la festivitat de Sant Francesc. Al pare Agustí Baselga dirigint el cor de seminaristes, cantant: "Les empremtes del cabdill enamorat seguim amb fervor ....".

A la meva memòria també m'arriba el record de Fra Humil Soria Pons, en procés de santificació, immortalitzat en pedra a la placeta del Convent i reposant el seu cos a l'església. El pare Antoni, tan estimat pel poble de Benissa. El pare Arbona, home del temps a la localitat i col·laborador del Centre Meteorològic, i altres tants pares, professors o amics: Pellicer, Manresa, Agulló, Llorca, Rius, Porturas, Canet, Jordi, Llombart, Camps, Nadal ...


Jo fent video a la plaçeta del Convent
La crisi vocacional és greu. Potser la revelació a la Porciúncula a Francesc d'Assís, sobre la seva missió, la de la predicació, ensopeguin amb el món actual: «La collita és abundant i els obrers pocs; pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que enviï més segadors. Poseu-vos en camí! Mireu que us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni sandàlies; i no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa, digueu primer: "Pau en aquesta casa." (Lluc 10, 1-9).
 

Quan li he dit a la meva mare:

  
- He sentit que a l'agost tanquen el Convent. 


La seua contestació ha estat:

 
- Ai! Puríssima Xiqueta.

 Des de 2015 han mort a l'orde franciscà 48 frares (2 d'ells a Benissa) i les vocacions amb prou feines han aportat 3 joves.

Benissa perd una de les seves senyes d'identitat. Els 400 anys de presència dels seguidors de Francesc d'Assís a Benissa, sens dubte, ens han marcat, no només en el caràcter religiós, sinó en, l'espiritual, cultural, musical, acció social ...


 HIJOS DE FRAILE

Puerta de la Iglesia del Convento
En el momento que estoy entrando en mi casa suenan dos toques de campana. Es la campana que lleva por nombre La Inmaculada Concepción, la mayor de las instaladas en el campanario del Convento Franciscano de Benissa. La que apadrinó mi madre en 1992. Está anunciado que son las once y media.
El miércoles comimos con mi madre, mi amigo Gustavo Parra y yo. Mi invitado, pregunta todo, quiere conocer las costumbres de los habitantes de la tierra que está visitando. La mayor parte del tiempo, es el Convento Franciscano, a una distancia de 50 metros de mi casa, el que acapara la conversación.

En el año 2011 se cumplieron 400 años de la llegada de los Franciscanos a Benissa. En 1613 fundaron el Convento de La Inmaculada Concepción. Ese mismo edificio que hemos admirado antes de entrar a casa. Al observarlo detenidamente, comprobamos que tiene un marcado carácter defensivo y con ciertas reminiscencias renacentistas. La existencia de matacanes sobre los puntos débiles del edificio, las puertas, sumaban otro refugio más, junto a la muralla que rodeaba la población de Benissa, ante los ataques piratas.

Mi madre tras la comida narró a mi amigo Gustavo, que su abuelo fue durante una época, administrador de los religiosos, ya que los frailes no podían tocar dinero, debido al voto de pobreza. También que el Convento se comunicaba con el edificio construido con posterioridad en la calle Escoto, mediante un túnel.


Hoy el antiguo Seminario es propiedad del Ayuntamiento. En dicho seminario, durante años, se formaron y prepararon millares de jóvenes, los cuales, con el tiempo aclaraban sus ideas y salían hacia la vida seglar o proseguían los estudios, finalizando en la ordenación sacerdotal.

Cupula y seminario
Se quejaba mi madre de la escasez de frailes y que los pocos que quedaban estaban muy achacosos. Pesimista, decía que:  - Cualquier día cierran y nos quedamos sin Franciscanos.

Yo, antiguo seminarista, mientras escuchaba a mi madre, recordaba la multitud que abarrotaba la iglesia conventual en conmemoraciones como el Corpus del Convento o la festividad de San Francisco. Al padre Agustín Baselga dirigiendo el coro de seminaristas, cantando: “Las huellas del caudillo enamorado sigamos con fervor ….”.

A mi memoria también me llega el recuerdo de Fray Humilde Soria Pons, en proceso de santificación, inmortalizado en piedra en la Plaçeta del Convent y reposando su cuerpo en la iglesia. El pare Antoni, tan querido por el pueblo de Benissa. El padre Arbona, hombre del tiempo en la localidad  y colaborador del Centro Meteorológico, y otros tantos padres, profesores o amigos: Pellicer, Manresa, Agulló, Llorca, Ríos, Porturas, Canet, Jordi, Llombart, Camps, Nadal…

La crisis vocacional es grave. Quizás la revelación en la Porciúncula a Francisco de Asís, sobre su misión, la de la predicación, tropiece con el mundo actual: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa.” (Lucas 10, 1-9).

La costereta del Convent
Cuando le he dicho a mi madre:

 - He oído que en agosto cierran el Convento.

Su contestación ha sido:  

-  Ay! Puríssima Xiqueta.

Desde 2015 han muerto en la orden franciscana 48 frailes (2 de ellos en Benissa) y las vocaciones apenas han aportado 3 jóvenes.

Benissa pierde una de sus señas de identidad. Los 400 años de presencia de los seguidores de Francisco de Asís en Benissa, sin duda, nos han marcado, no solo en el carácter religioso, sino en, el espiritual, cultural, musical, acción social…

QUARANTA-QUATRE - L'EP i JO. Que fas Vicent ?, que no se't veu ni un pèl.

És la pregunta que últimament em fan amics i seguidors davant l'ostensible realitat de l'absència d'articles, fotografies i ví...